Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Piguillet Groep B.V.

Luchtzijdig

De Piguillet Groep ontzorgt de installateur met een totaalpakket aan diensten

Sinds begin jaren negentig ontzorgt Piguillet de installateur met een totaalpakket aan diensten die bijdragen aan de optimalisatie van klimaatinstallaties en een gezond binnenklimaat.

Onze werkzaamheden variëren van periodiek onderhoud tot aan het reconditioneren van de algehele luchtbehandelingskast. Met ons gepatenteerde luchtkanaalreinigingssysteem, genaamd het HPV-systeem, reinigen we luchtkanalen zonder dat er stof vrij komt in de ruimtes.

Luchtzijdig

Diensten

 • Utiliteit
 • Scheepsvaart
 • Brandschade

Reinigen en desinfecteren

 • Luchtbehandelingskasten
 • Luchtkanalen
 • Koelinstallaties
 • Warmtewielen
 • Airsocks

Luchtkanalen

Volgens de richtlijnen van het bestek omtrent onderhoud en beheer ventilatie van Binnenklimaat Nederland, dienen luchtkanalen minimaal 1 keer per 5 jaar visueel geïnspecteerd te worden. Indien de kanalen vervuild zijn dient er een reiniging en desinfectie plaats te vinden.

Wij reinigen luchtkanalen met het, door ons in eigen beheer ontwikkelde en gepatenteerde HPV-systeem®. Dit systeem is uitermate geschikt voor het inwendig reinigen van luchtkanalen, maar ook voor:

 • (Fijn)stof vervuilde kanalen
 • Inwendig geïsoleerde kanalen
 • Roet vervuilde kanalen
 • Microbiologisch vervuilde kanalen

Ons HPV-systeem® werkt op onderdruk, gecombineerd met gedroogde perslucht. Hiermee zijn wij in staat om alle soorten en maten luchtkanalen inwendig te reinigen, zelfs als deze inwendig geïsoleerd zijn. Tevens wordt het HPV-systeem® ingezet voor het verwijderen van roet uit luchtkanalen na brandschade. Vele experts in deze branche kiezen voor reiniging door middel van het HPV-systeem® in plaats van reiniging met borstelmachines. Het HPV-systeem® verwijdert namelijk onder hoge druk de roetvervuiling zeer grondig en efficiënt, terwijl een borstelmachine door de veegbeweging en aanraking het roet in de poriën van een kanaal kan wrijven. Hierdoor kan vervuiling en stank achterblijven.

Luchtkanalen reinigen

Koelinstallaties

Het grootste verlies van een koelmachine treed op indien de condensorbatterij of verdamperbatterij vervuild of geoxideerd raken. Dit heeft een negatieve invloed op de levensduur, capaciteit en het energieverbruik van de koelmachine. Hierbij hebben factoren zoals locatie, gebruiksintensiteit en de opstelling van de installatie invloed op hoe snel deze vervuild zal raken. Aan de hand van deze factoren adviseren wij u welk reinigingsinterval van toepassing is op uw installatie. Het chemisch reinigen van de lamellenbatterijen wordt door ons op locatie uitgevoerd met inzet van gekwalificeerde monteurs.

Airsocks

Voor textiele luchtkanalen, ook wel airsocks of luchtverdeelslangen genoemd, is het van belang om deze periodiek te laten reinigen om onder andere gezondheidsproblemen te voorkomen. Wij demonteren de airsocks, reinigen ze in een energiezuinige wasinstallatie en monteren ze weer terug.

Periodiek onderhoud

 • Vervangen filters
 • Vervangen/uitlijnen v-snaren
 • Koeltorens
 • Opstellen van onderhoudsrapportages

Het preventief onderhouden van de installatie verlengt de levensduur van de installatie en draagt bij aan een gezond binnenklimaat. Naast de standaard preventieve onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van de filters en v-snaren, reinigen en desinfecteren wij de luchtbehandelingskast en inspecteren wij de luchtbehandelingskast op defecten en gebreken.

Indien wij defecten en/of gebreken hebben geconstateerd vermelden wij dit in ons opleverrapport. Hierin brengen wij gelijk in kaart welke herstel- en verbeterwerkzaamheden nodig zijn om de levensduur van de installatie te verlengen en om de installatie energiezuiniger te maken.

Reconditioneren

 • Luchtbehandelingskasten
 • Koelmachines

Luchtbehandelingskasten

Om de levensduur van de installatie te verlengen en bij te dragen aan een gezond binnenklimaat reconditioneren wij de luchtbehandelingskast. Wij doen dit door onderdelen van de LBK zoals kleppenregisters, filterframes en ventilatoren te vervangen. Daarnaast brengen wij gietvloeren en coatings aan op aangetaste onderdelen en oppervlaktes.

 • Aanbrengen gietvloeren
 • Ontroesten/coaten onderdelen & oppervlaktes
 • Vervangen filterframes
 • Vervangen kleppenregisters inclusief servomotoren
 • Verlageren ventilatoren & elektromotoren
 • Vervangen isolatie
 • Vervangen batterijen/condensors
 • Coaten batterijen/condensors

Koelmachines

Door het aanbrengen van onze unieke C2eco Coating op de condensors worden de aluminium lamellen beschermd tegen oxidatie. Tevens kan hierdoor het contact tussen de koperen leiding en de aluminium lamellen blijven bestaan waardoor het rendement van de batterij op niveau blijft. Bij een lamellenbatterij die niet gecoat is kan dit contact gemakkelijk verdwijnen door elektrolyse tussen het koper en aluminium, met energieverlies als gevolg.

De C2eco Coating heeft als eigenschap een hoge warmtegeleidbaarheid waardoor de capaciteit van de lamellenbatterij optimaal blijft. Ook heeft deze coating een zeer hoge chemische resistentie tegen onder andere zuren, zouten en logen, waardoor de levensduur van de installatie verlengt wordt.

Onderzoeken & inspecties

 • Microbiologisch: lucht- & waterzijdig
 • Camera inspecties
 • Plakstripcontroles
 • Brandkleppencontroles
 • Debiet- & decibel metingen

Microbiologisch: lucht- & waterzijdig

Microbiologische metingen
Soorten en aantallen micro organismen worden vastgesteld en er vindt onderzoek plaats naar de hoeveelheid ziekmakende soorten.

Stofmetingen
Het meten van de hoeveelheid stof in een luchtbehandelingssysteem en het eventueel onderzoeken van de samenstelling hiervan.

Roetmetingen
Het na brandschade vaststellen in hoeverre een pand of installatie is getroffen door roetvervuiling.

CO2 metingen
Het bepalen van het binnenklimaat door middel van het monitoren en analyseren van de volgende drie fysische parameters:

 • CO2
 • Relatieve vochtigheid
 • Temperatuur

Hieruit kan worden afgeleid of het binnenklimaat voldoet aan de vastgestelde norm.

Plakstripcontroles

De Piguillet Groep controleert door middel van de plakstripmethode de oppervlaktekwaliteit van luchtbehandelingssystemen en werkruimtes. Minimale vervuiling in de kanalen of oppervlakten kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Deze problematiek uit zich veelal in de vorm van huidirritaties, overgevoeligheidsreacties en ziekte. Door de lucht- en oppervlaktekwaliteit minimaal eens per jaar te controleren kan dit voorkomen worden.

Brandkleppencontroles

In het Bouwbesluit is zorgplicht vastgelegd voor het bijhouden/controleren van kabel- leiding-, of andere doorvoeringen door constructies waarvoor een brandwerende eis geldt. Afwijkingen dienen te worden gemeld.

Wij maken hiervoor gebruik van een checklist waar wij de brandkleppen controleren op onder andere beschadigingen, vervuiling en aansturing.

Debiet- & decibel metingen

Buiten het verduurzamen van de installatie is het belangrijk dat de installaties ook optimaal functioneren. Een goed ingeregeld systeem is energiebesparend en comfortabel voor de gebruiker. Door lucht- en waterzijdige metingen uit te voeren kan beoordeeld worden of de lucht en waterhoeveelheden juist verdeeld worden. Na beoordeling kunnen wij bij onbalans het systeem inregelen om het binnenklimaat te optimaliseren. Ook kunnen wij geluidsmetingen (dBA metingen) uitvoeren om te toetsen of de ruimtes voldoen aan de gestelde normen.

Met behulp van metingen via de octaafbanden kunnen wij installatie gerelateerde geluidsproblemen analyseren en een voorstel ter verbetering aanleveren.

Inregelen

 • Lucht- & waterzijdig

De Piguillet Groep is gespecialiseerd in het meten en inregelen van werktuigbouwkundige installaties. Hiervoor wordt goed gekalibreerde meetapparatuur gebruikt en er wordt volgens de ISO publicaties 31 & 52 proportioneel inregelen. Aansluitend volgt er een definitieve rapportage.

Het hele pakket van het reinigen tot het inregelen van de installatie zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. Hierdoor zullen de prestaties en gezondheid van uw werknemers toenemen. Tevens is een goed functionerend systeem energiezuiniger en helpt u mee aan een beter milieu. De diensten die wij kunnen verlenen zijn:

 • Het lucht- en waterzijdig inregelen
 • Statusmetingen (controle op de prestaties van uw huidige installatie)
 • Algemene periodieke keuringen (jaarlijkse controle van de ingeregelde installatie)

Brandschades 24/7

 • Quick response
 • Roetpenetratie onderzoeken
 • Reinigingen

Brandschades komen uit het niets en zijn overal. Daarom is het belangrijk om snel te kunnen reageren, zodat alle schade hersteld kan worden op korte termijn. Wij als de Piguillet Groep zijn hier sterk in en 24/7 bereikbaar met onze calamiteitendienst. Wij zorgen er voor dat uw luchtkanalensysteem weer roetvrij is, zodat er weer schone lucht wordt ingeademd en er geen roetgeur meer hangt.

Contact opnemen

Wilt u in uw pand een klimaatinstallatie optimaliseren of heeft u een vraag over onze producten of diensten? Neem dan gerust contact met ons op via 010 511 7896 of laat uw gegevens achter in het contactformulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.