Condensor coaten

_utiliteitsbouw_condensor-coaten_-1Condensor Coaten

Het grootste verlies van een koelmachine treedt op indien de condensorbatterij of verdamperbatterij vervuild of geoxideerd raakt door onder andere (weers)invloeden. Dit heeft een negatieve invloed op de levensduur, capaciteit en het energieverbruik van de condensors. Middels het coaten van condensors en periodiek onderhoud van de condensorbatterij of verdamperbatterij, dragen wij eraan bij om de mechanische installatie optimaal te laten functioneren.

Condensor Reinigen

Doordat de aangezogen lucht vervuiling kan bevatten zoals stof, roet, zand, bladeren en insecten, zal een lamellenbatterij vervuilen. Factoren als de locatie, intensiteit van gebruik en opstelling van de installatie bepalen in belangrijke mate hoe snel deze vervuild zal raken. Aan de hand hiervan adviseren wij u welke reinigingsinterval van toepassing is op uw installatie. Het chemisch reinigen van de lamellenbatterijen wordt door ons op locatie uitgevoerd met inzet van gekwalificeerde monteurs. Wij hebben veel ervaring in condensors schoonmaken, neem daarom contact op met Piguillet!

Wij maken onder andere gebruik van speciale Piguillet foam-clean® hogedruktechniek in combinatie met biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen voor een perfect resultaat.

Door gebruik van onze unieke C2 condensor coating® op warmtewisselaars, worden aluminium lamellen beschermd tegen oxidatie. Tevens kan hierdoor het contact tussen de koperen leiding en de aluminium lamellen blijven bestaan waardoor het rendement van de batterij op niveau blijft. Bij een niet gecoate lamellenbatterij kan dit contact gemakkelijk verdwijnen door elektrolyse tussen het koper en aluminium, met energieverlies tot gevolg. Deze coating zorgt ervoor dat het reinigen van de condensor minimaal werk wordt!

C2 condensor coating® | 2 belangrijkste eigenschappen

  • Hoge warmtegeleidbaarheid: de capaciteit van de lamellenbatterij blijft daarmee optimaal. (energiebesparend)
  • Zeer hoge chemische resistentie tegen zuren, zouten, logen et cetera (levensduur verlengend)

Het coaten van reeds geïnstalleerde condensors, verdampers, koel- en verwarmingsbatterijen voeren wij uiteraard uit op locatie. Daarnaast coaten wij ook nieuw te leveren installaties in onze speciaal ingerichte spuitwerkplaats.

Piguillet – Speciaal voor de utiliteitsbouw

Waarom zou u kiezen voor Piguillet? Piguillet is gespecialiseerd in onder andere reinigen, desinfecteren, inspecteren en coaten van verschillende luchtbehandelingssystemen. Onze organisatie beschikt over verschillende specialistische reniging en coating systemen, zodat de afnemer altijd het gewenste resultaat krijgt. De luchtkwaliteit is erg belangrijk, wij helpen u verder! Neem contact op voor de mogelijkheden.