Inspectie van luchtbehandelingssystemen

Door het luchtbehandelingssysteem in uw gebouw wordt er ‘verse’ lucht in de diverse ruimtes gebracht. Deze ‘verse’ lucht wordt van buitenaf aangezogen en veelal gefilterd in de luchtbehandelingskast. Ondanks het regelmatig wisselen van filters en goed onderhoud van de luchtbehandelingskast zal er in de loop der jaren vervuiling ontstaan in de luchtkanalen. Inspectie noodzakelijk.

Deze vervuiling is een prima voedingsbodem voor onder ander ziekmakende micro organismen.

Het inspecteren van uw luchtbehandelingssysteem doet Piguillet & Zonen op 2 wijzen: visueel en micro biologisch.

Visuele inspecties:

Visuele inspecties doen wij door middel van het maken van foto’s en video opnames. Op plekken waar we minder makkelijk bij kunnen maken we gebruik van een gespecialiseerde endoscoop. Deze endoscoop is gemonteerd op een flexibele slang waardoor we een goed beeld verkrijgen van de huidige inwendige staat. De beelden zijn digitaal en worden afgeleverd op een USB stick evenals de rapportage. Video opnames doen wij door middel van een robot.

endoscoop camera
Endoscoop camera

robot

Robotwagen

Microbiologische lucht/contact inspecties

De lucht monsters worden genomen met behulp van een air sampler in combinatie met petri-schaaltjes, de zogenaamde voedingsbodem. Per monster zullen twee afzonderlijke petri-schaaltjes worden bemonsterd voor de isolatie van bacteriën, schimmels en gisten. De monsters zullen binnen 24 uur worden ingezet in het laboratorium.

Na de kweekperiode zullen de aantallen en soorten micro-organismen worden bepaald. Daarnaast wordt gedetermineerd op pathogene (ziekteverwekkende) soorten.

Tijdens een onderzoek wordt minimaal 1 buitenlucht referentiemonster genomen om de waarden binnen het object te vergelijken met de waarden in de buitenlucht.

Het op kweek zetten van de monsters en het vervaardigen van de rapportage met de analyseresultaten, conclusie en advies duurt ca. 2 weken.

Indien de analyseresultaten binnen de richtlijnen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu liggen, zal het laboratorium een genummerd certificaat van reinheid verstrekken aan de opdrachtgever. Dit certificaat kan dienen als bewijs aan de ARBO instellingen dat het management van het betreffende object genoeg aandacht heeft besteed aan de staat van het binnenmilieu t.a.v. de luchtbehandelingsinstallatie.

air sampler 2
Air sampler
afbeelding petri schaal
Petri schaal

Heeft u interesse in 1 of beide van deze onderzoeken, neemt u dan voor een vrijblijvend gesprek even contact met ons op.

Piguillet & Zonen 010-5117896

www.piguillet.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*